Bedrijven passen hun risicoperceptie aan na cyberaanval!

ABN Amro heeft een rapport gepubliceerd waarin wordt besproken hoe bedrijven hun risicoperceptie hebben aangepast nadat ze slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval.

ABN Amro heeft een enquête gehouden onder 895 organisaties, waaronder ZZP’ers, mkb’ers (met een jaarlijkse omzet tot 25 mln) en grote bedrijven (met een jaarlijkse omzet van 25 mln of meer). Van de grote bedrijven werd 86% aangevallen, terwijl dit percentage voor mkb’ers lager lag op 71% en voor ZZP’ers zelfs slechts 55% was.

Hoewel het inschatten van risico’s laag ligt bij ZZP’ers en mkb’ers, blijkt uit het onderzoek dat de risicoperceptie is gestegen bij grote bedrijven met 7% (van 53% naar 60%), terwijl deze bij mkb’ers met 3% daalde en bij ZZP’ers met 1% (van 14% naar 13% voor ZZP’ers en van 41% naar 38% voor mkb’ers).

NIS2

Gezien de toenemende innovatie in cyberaanvallen en de voortdurende verbetering van aanvalsmethoden, is het van essentieel belang dat we ons steeds beter wapenen. NIS2 is een richtlijn van de Europese Unie die in oktober 2024 van kracht wordt. Deze richtlijn, als opvolger van NIS (Network and Information Systems), verplicht organisaties uit 17 sectoren om kritisch te kijken naar cyberveiligheid en toeleveranciers. NIS2 zal worden omgezet vanuit een richtlijn naar nationale wetgeving. Bekijk hier of jouw sector onder deze richtlijn valt!

Wat moet je doen als je onder de NIS2 richtlijnen valt?

Organisaties die onder de NIS2 richtlijn vallen, moeten voor drie punten zorgen:

  • Zorgplicht: voer een risicobeoordeling uit en neem vervolgens passende maatregelen.
  • Meldplicht: volgens de richtlijn moet een incident binnen 24 uur bij de toezichthouder worden gemeld, en een cyberincident moet ook binnen 24 uur worden gemeld bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT), dat kan helpen bij de afhandeling van de problemen.
  • Toezicht: de NIS2 richtlijn schrijft ook voor dat er een onafhankelijke toezichthouder moet komen voor de naleving van de zorg- en meldplicht.

Het wordt sterk aanbevolen om het rapport zelf grondig door te lezen voor meer informatie.

Volg je ons al op Facebook, Instagram en LinkedIn? Kijk anders op onze sociale media voor meer tips!

Instagram – RVBnet ICT B.V

Facebook – RVBnet ICT B.V

LinkedIn – RVBnet ICT B.V

Bronnen:

ABN Amro Insights: Link naar artikel

ABN Amro Media: Link naar rapport

Digitale Overheid: Meer informatie over NIS2 richtlijn

Afbeelding: 

pexels.com